Άρθρα

Αφουγκραζόμαστε τη σύγχρονη κοινωνία και ενσωματώνουμε στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και τη βασική μας στρατηγική, δράσεις που προάγουν την εφαρμογή του πνεύματος του νόμου, των ηθικών αξιών και των διεθνών κανόνων και παράσχουν αρωγή στη βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Η επίτευξη υψηλών προτύπων συμπεριφοράς και διατήρησης της ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ευτυχία, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική υπευθυνότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία της εταιρικής μας κουλτούρας.