ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Διαθέτουμε Βαλβίδες Εισαγωγής( Ιταλίας) κατάλληλα πιστοποιημένες
για ηλεκτρικούς και ηλιακούς  θερμοσίφωνες που τηρούν αυστηρά τα πρότυπα
EN 12165, EN 13953, EN 331 σύμφωνα με την οδηγία
UNI CEE EN 45014